Home

Gårdeliste

Gårdene på Bornholm og deres gårdenumre

Taget fra "Bornholmske Gaardnavne" af Olaf Hansen. Udgivet 1966.

Sognekortene er samlet og tegnet af J. H. Mansa, og trykt i 1851. Kortet kan købes på Bornholms Museum, Rønne.


Pgd. = Proprietærgård - højeste gårdeklasse

Sgd. = selvejergård - mellemste gårdeklasse

Vrgd. = vornedegård - nederste gårdeklasse. Nogle af disse var ejet af kronen eller kirken. Ellers ejet af de frie bønder på proprietær- og selvejergårdene.

- sgd. = gårde uden nummer eller gårde der ikke kan findes

Se 16. sgd. (f.ex.) = Gården er lagt til gården med dette nr.

+ 4. sgd. (f.ex.) = Gården med dette nr. er blevet lagt til den omtalte gård.


 Sogne - (kort)


Hent listen i en MS Word.rtf udgave.

Top